CO JE AROMATICKÉ HOJENÍ?

Translated by Dana Lebedova

Zelená země sesílá své kadidlo. Z mnoha jediná horská svatyně; Ze složeného listu a oroseného šálku nalévá své posvátné víno.
John Greenleaf Whittier

Miluji pálení kadidla. Cítím, že to povznáší moji náladu, odlehčuje mého ducha a poskytuje mi
přízemní atmosféru. Kromě toho jsem o tom nikdy příliš nepřemýšlela.
Jako bylinkářka jsem vyráběla kouřové směsi a žmolky z aromatických bylin i inhalace éterických
olejů. Jaký je rozdíl mezi těmito bylinnými léčivými přípravky a vonnými tyčinkami a šiškami,
které kupujeme, aby náš dům dobře voněl?


Nejprve jsem začala přemýšlet o přísadách vonných tyčinek a šišek, které najdete v místních
obchodech. Představte si výše zmíněné bylinné přípravky určené k inhalaci, pečlivě vybrané pro
své léčivé účinky a výhody ve srovnání s vonnými šiškami zakoupenými v obchodě s označením
„Jahoda“. Odkud vzali tu jahodovou vůni? Jaké skryté chemikálie na vás číhají? Co přesně
vdechujeme a proč?


Dále jsem si položil otázku, jaké výhody můžeme získat pálením kadidla; pokud to lze rozpoznat
a použít více se záměrem jako bylinný léčivý přípravek.


A pak prozkoumat tento záměr. Jaký je náš záměr pro pálení kadidla? Je to pro vytvoření
voňavé atmosféry? Je to duchovní nebo posvátný rituál, který přináší pocit propojenosti? Je to
změna myšlení, umožnění povznesení nálady? Může sloužit k léčebnému účelu spolu s těmito
dalšími platnými, ještě běžnějšími představami o účelu kadidla?


Doufám v přinesení další úrovně bylinného léčení prostřednictvím účelnějšího a pečlivějšího
používání kadidla. Snažím se spojit použití kadidla pro vůni s léčivými složkami v kadidle, abych
uspokojila fyzické, emocionální a duchovní potřeby svých klientů těmito vzácnými rostlinami.


Pojďme začít:

Nečekaný nález: recept na kadidlo mezi léčebnými prostředky


Codex Sangallensis (csg.) 761, napsaný ostrovním písmem cirka 800, obsahuje řadu
lékařských textů, včetně sbírky téměř padesáti receptů a léků na stranách 51–66, které
nebyly přiřazeny konkrétnímu klasickému autorovi nebo pozdně starověkým
autorům. Poslední položka této kolekce receptů má název Thimiama (viz obr. 1). Recept
obsahuje několik ingrediencí a množství, ale neposkytuje ani další pokyny k jeho
přípravě, ani informace o jeho použití:
Kadidlo v medicíně: raně středověká perspektiva

Claire Burridge

Thimiama : cozumber – 3,agarové dřevo, ambra – 3 denáry, confita , kafr – 1 denár, pižmo – 1 denár.
Slovo thymiama je definováno Isidorem ze Sevilly jako „kadidlo“, řecké synonymum
pro incensum , což naznačuje, že tento záznam je receptem na kadidlo. 3 Protože
kadidlo je určeno k uvolňování vonného kouře při hoření, aromatické přísady receptu
odpovídají této identifikaci … Jak bylo uvedeno výše, recept na kadidlo tvoří závěr sbírky receptů a poté následuje výňatek z Oribasius ‘ Synopsis ; rukopis obsahuje také rozsáhlé výběry Oribasiovy Euporisty i ukázky z hippokratovských a galenických korpusů.

Claire Burridge


Viděli jsme dost dokumentů, abychom věděli, že v průběhu historie se jako starodávná medicína
používaly pomazání, vdechování kouře a kadidlo v nějaké formě. Kdybych vás požádala, abyste
si představili šamana, jsem si téměř jistá, že byste si představili někoho, cosi pálícího,
mávajícího nad tím brkem, aby se toho pacient nadechl. Také tam někde mohou být
kosti. Přinejmenším se jedná o stereotyp, který mnoho lidí má, který se tak snadno nezmění.


Na všech kontinentech starověcí lidé používali k léčbě pacientů kouř hořících rostlinu bezpočtu nemocí. Původní aplikací rostlinné kouřové terapie bylo spalování
aromatických bylin nebo léčivých pryskyřic na žhavém dřevěném uhlí a „koupání“
pacienta v kouři rozdmýchávaným směrem k němu a kolem jeho těla, nebo umožnit
pacientovi hluboké vdechování vonných výparů po určitou dobu … V těchto holistických léčebných postupech se praktičtí lékaři starají o vnitřní hojení prostřednictvím požitých bylin, čajů, lokálních léčebných postupů, léčivých potravin nebo jiných aplikací, přičemž také předepisují léky aplikované dýchacími cestami (také interními) forma kadidla. Tento přístup se dostává více do hloubky, přičemž hlavní příčinu a příznaky řešíz každého možného úhlu současně.

Kadidlo jako lék – aromatický lék Evan Sylliaasen

Když jsem byla před několika lety v Japonsku, stejně jako mnoho dalších lidí ze Západu, jsem
se i já zamilovala do mnoha různých aspektů tamní kultury. Toužím se tam vrátit a
studovat Kampo (tradiční japonskou medicínu), protože miluji jejich přístup k učení a posvátnost,
která povznáší zdánlivě pozemský svět. Doufala jsem také proto, že najdu nějaké myšlenky z
japonské kultury, jak pozvednout světské věci zahrnující pálení kadidla.


Krátká lekce o ctnostech Kodo s laskavým svolením Wikipedia:


Kodo (香 道, „Way of Fragrance“) je umění ocenit japonské kadidlo a zahrnuje použití kadidla v
systému sjednoceného chování. Kōdō zahrnuje všechna hlediska procedur s kadidlem, od
nástrojů (香 道具, kōdōgu) až po činnosti, jako jsou kadidlo srovnávací hry kumiko (組 香) a
genjikō (源氏 香). Kodo se počítá jako jedno ze tří klasických japonských umění rafinace, spolu s
kadó pro aranžování květin a chadō pro čaj a čajový obřad. Bylo formulováno „Deset ctností Kó“
(香 の 十 徳, kōnojūtoku), což je tradiční výčet výhod plynoucích ze správného používání
kvalitního kadidla:


Deset ctností Ko

感 格 鬼神: Zostří smysly

清浄 心身: Čistí tělo a ducha

能 払 汚穢: Zbavuje znečišťujících látek

能 覚 睡眠: Probouzí ducha

静 中 成 友: Uzdravuje osamělost

裏 愉 閑: Uklidňuje v bouřlivých dobách

多 而 不厭: Není to nepříjemné, a to i v hojnosti

募 而 知足: Stačí i v malém množství

久 蔵 不朽: Nerozpadá se po velmi dlouhé době

常用 無 障: Běžné použití není škodlivé

Připojte se ke mně na této cestě odhalení léčivých výhod kadidla. V současné době
zpracovávám recepty a léky na konkrétní problémy a neduhy a experimentuji s vytvářením
těchto krásných přírodních bylinných kuželů. Je to věda i umění. A nemohu slovy vyjádřit, jak
díky těmto experimentům nádherně voní jak moje dílna, tak dům.


A teď pár špatných zpráv:


Komerční výroba kadidla vytvořila problém pro léčebné a léčivé záměry pálení kadidla. Mám v
úmyslu kadidlo a tyčinky vyrábět ručně, z materiálů, které jsem sama vypěstovala nebo ošetřila a
zpracovala. Minulý měsíc jsem strávila mnoho hodin ručním drcením pryskyřic, kůry a dřeva v
mramorové třecí misce.
Ale co ta s označením „Jahoda“?
Jaké jsou nevýhody kadidla?


Ze spalování kadidla vychází kouř obsahující pevné částice, výpary a další organické
sloučeniny a způsobuje znečištění vzduchu, nemoci dýchacích cest a zdravotní
problémy. Vdechování znečišťujících látek kadidlového kouře zhoršuje funkci dýchacích cest. Kouř z kadidla je rizikovým faktorem pro zvýšené hladiny IgE v pupečníkové krvi a bylo prokázáno, že způsobuje alergickou kontaktní dermatitidu. Kouř z kadidla byl také spojován s novotvarem (zduření, nádor). Bylo však zdokumentováno také několik protichůdných zpráv. Vliv kadidlového kouře na zdraví a pricipy za ním je třeba dále studovat na zvířecím modelu. K získání dalších přesvědčivých výsledků je zapotřebí více epidemiologických studií s lepšími kontrolami a delším časovým obdobím. Při hoření kadidla je dobrým zvykem udržovat místnost dobře větranou.

Kouř z kadidla: klinické, strukturní a molekulární účinky na onemocnění

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: